Als je een klacht hebt over door Haarjuweeltjes geleverde producten dien je deze zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn; gedetailleerd, volledig bij Haarjuweeltjes in te dienen via klantenservice@haarjuweeltjes.nl . Wij bevestigen dat we jouw klacht ontvangen hebben.

Nadat een klacht door een klant bij Haarjuweeltjes is ingediend proberen wij binnen veertien (14) dagen te reageren. Mocht Haarjuweeltjes niet in staat zijn om binnen deze termijn inhoudelijk op de klacht te reageren dan zal Haarjuweeltjes een indicatie geven wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan.

Indien we er samen niet uitkomen, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

0