Disclaimer voor haarjuweeltjes.nl
Haarjuweeltjes (Kamer van Koophandel: 68914113), hierna te noemen verkoper, verleent u hierbij toegang tot haarjuweeltjes.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Haarjuweeltjes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Haarjuweeltjes spant zich in om de inhoud van haarjuweeltjes.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op haarjuweeltjes.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Haarjuweeltjes.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op haarjuweeltjes.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Haarjuweeltjes. Voor op haarjuweeltjes.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Haarjuweeltjes nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Haarjuweeltjes en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Haarjuweeltjes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

0